شرایط پذیرش خودرو در نمایندگی 1708

مشتری محترم

خواهشمند است با مطالعه و رعایت نکات زیر کمک شایانی به ارائه خدمات مناسب از سوی نمایندگی نمایید
 
با توجه به برنامه ریزی انجام گرفته در خصوص ظرفیت پذیرش اینترنتی خواهشمند است:
پذیرش نمایندگی از ساعت 7:30 آغاز می شود لذا خواهشمند است همراه با کدپیگیری در ساعت مقرر به نمایندگی مراجعه و با اعلام به  کارشناسان پذیرش خودروی خود را بدون نوبت پذیرش نمائید
- برای سهولت در انجام پذیرش و نیز خدمت رسانی بهتر همراه داشتن مدارک خودرو نظیر کارت خودرو، دفترچه گارانتی و یا کارت گارانتی الزامی می باشد
- ترخیص خودرو در قبال ارائه رسید پذیرش امکان پذیر می باشد، لذا خواهشمند است در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید
- از همراه داشتن لوازم شخصی و اضافی در خودرو هنگام مراجعه به نمایندگی خودداری نمایید
- به منظور سهولت در فرآیند پذیرش و رویت بهتر خودرو خواهشمند است ظاهر خودرو تمیز باشد
 
logo fa logo fa Geely Logo 1 logo fa